sirius-rescue 

Kynologická záchranná organizace SIRIUS www.sirius-rescue.cz
169 alb 6 234 zobrazení 1 fanoušek
Sirius je spolek, jehož hlavní činností je výcvik a praktické využití záchranných psů.
1 fotka, 18.8.2015, 25 zobrazení, přidat komentář
Se zvířátky a canisterapií - příměstský tábor s plaváním - přednáška o záchranných psech, Brno, 18.8.2015

Další přednášku a ukázku práce záchranných jsme předvedli na tématickém příměstském táboře, který se věnoval poznávání zvířátek. Akce byla součástí projektu podpořeného Nadací ČEZ.
10 fotek, 7.9.2015, 10 zobrazení, přidat komentář
Letnie warstaty skoleniove 2015, Suleczyno, PL, 11.-26.7.2015

Od 11.7. do 26.7. se členové ZKS Poodří (pobočný spolek Sirius, z.s.) zapojili do aktivit v rámci výcvikového letního tábora pořádaného organizací Fundacja „Psi ratownicy“. Dopolední program byl zaměřen převážně na výcvik vodních záchranných prací, odpoledne se pro zájemce pořádaly tréninky vyhledávání v ploše (vedoucí instruktor výcviku Petr Svoboda), individuální konzultace k poslušnosti (Jana Stará), flyball nebo frisbee. Byly připraveny i různé relaxační zábavné činnosti a terénní hry (např. noční orientační běh skupin s plněním tematických zadání – práce na laně, první pomoc; sjezd na kajacích, turnaj v badmintonu, střílení z luku, táboráky, apod.). Dvakrát proběhl trénink na sutinovém trenažéru v Gdaňsku, který připravili profesionální hasiči ze Strazi pozarne Gdansk. Přes nabitý program byl prostor pro výlet k moři nebo poznávání blízkého okolí kempu.
18 fotek, 6.9.2015, 31 zobrazení, přidat komentář
Výcvik sutin v rakouském výcvikovém středisku ÖRV, Vídeň, 6.9.

Pět našich členů a jeden host využili pozvání od rakouské záchranné organizace ÖRV na výcvik sutin v jejich výcvikovém středisku u Vídně. Ačkoliv se nejedná přímo o reálnou sutinu, ale o velmi rozhlehlý statek, kde rakouští kolegové vyrobili velké množství úkrytů imitující sutiny, trénink zde měl smysl především pro mladé psy, kteří si tak vyzkoušeli úkryty boční, ve tmě, různé druhy nepříjemných materiálů, úkryty bez napachovaných vchodů apod. O kvalite trenažéru svědčí i to, že se zde již několikrát konalo Mistrovství Rakouska záchraných psů a mezinárodní zkoušky IRO. Děkujeme rakouskýcm kolegům za pohostinnost a budeme se těšit na společném tréninku v Brně.
4 fotky, 25.8.2015, 41 zobrazení, přidat komentář
MV - generální ředitelství HZS ČR pořádalo čtyřdenní odbornou přípravu držitelů kynologického atestu MV ve specializaci sutinové vyhledávání a žadatelů o tento atest. Součástí odborné přípravy byla práce a činnost psovodů se psy na vodním toku řeky Berounky a účastníci se tak zdokonalovali především v dovednostech jako je stavba tábora, manipulace se psem ve stísněných prostorech v podobě člunů a ovladatelnosti a výcviku psa. Přípravy se zúčastnili naši dva členové Šárka Chmelová a Petr Svoboda (ZKS Poodří).
16 fotek, 22.8.2015, 29 zobrazení, přidat komentář
Třetí víkend v srpnu patřil mezinárodním zkouškám IRO v krásném prostředí slovenských Donoval, které jsou také každoročně vyhlašovány jako závod s názvem Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej. Byly otevřeny kategorie plochy a sutiny ve všech stupních a posuzovali je pánové Vladimír Kuchta (CZ) a Gerd Thanner (AT). Sutiny představovalo opět zbořeniště u Banské Bystrice, ale pro plochy, na rozdíl od minulých let, organizátoři vybrali jednoduchý lesní terén, což se projevilo na stoprocentní úspěšnosti v nejvyšším stupni kategorie. Naší organizaci reprezentoval Pavel Šabacký s Codym v kategorii sutin ve stupni A. Na sutině předvedli velmi rychlou a téměř bezchybnou práci, za které si vysloužili 190 bodů, a na poslušnosti pak 79 bodů. S celkovým počtem 268 b. se umístil na třetím místě.
22 fotek, srpen 2015, 24 zobrazení, přidat komentář
Tradiční a prestižní závod záchranných psů konaný v půlce srpna je Mistrovství Rakouska. Letos se organizace ujala ÖGV OG Deutschkreutz a IRO nominovalo rozhodčí Kazuhiro Sawadu (JP) na poslušnost, Martina Guta (CH) na sutiny, Dignu Schoonenboom (NL) na stopy a našeho člena Pavla Šabackého (CZ) na plochy. Plošný terén představoval les ve velmi zajímavém tvaru, který dal mnoha psovodům zabrat, a sutinové práce se konaly na bývalém statku, kteří rakouští kolegové přeměnili na velmi kvalitní trenažér. Celou dobu závodu panovalo tropické počasi, které ovšem nemělo moc velký vliv na výsledky, protože v sutinách uspěla více než polovina závodníku, v plochách jedna třetina a ve stopách dokonce ze čtyř závodníků nesplnil limit zkoušky jen jeden závodník. Naši organizaci reprezentoval, kromě Pavla Šabackého coby rozhodčího, Martin Falk s Garym v kategorii sutin. Na poslušnosti splnili limit, bohužel na sutině se jim nepodařilo najít všechny osoby a limit zkoušky tak nesplnili.
10 fotek, 28.7.2015, 17 zobrazení, přidat komentář
V krásném prostředí tábora, který uspořádali skauti z Adamova, jsme dětem předvedli práci záchranných psů a ukázali jim správné chování ke psům.
27 fotek, 2.8.2015, 65 zobrazení, přidat komentář
Simulaci pátrací akce s námětem hledání uprchlíků vytvořila naše organizace pro skupinu záchranářů Kynologie Polná. Skupina Kynologie Polná byla povolána na desátou hodinu na určené místo, kde jim byly od velitele zásahu předány tyto informace: v oblasti vápencovému srázu v Brně-Obřanech by se měl ukrývat blíže neurčený počet uprchlíků, na místo byli povoláni jednotlivé skupiny psovodů – záchranářů. Osmičlenná skupina Kynologie Polná s pěti psovody se psy dostala mapu i GPS navigaci se zakresleným sektorem, který měli prohledat. Mezitím dorazila z terénu informace, že se v jejich sektoru zřejmě nachází i zraněná policistka se psem. Skupina podle mapy zvolila směr prohledávání, priority a vyrazila hledat. Skupině se během hodiny podařilo nalézt ve svém sektoru o velikosti 77 tis. m2 zraněnou policistku, ne česky hovořícího uprchlíka a také turistku, která si v jejich prohledávaném terénu četla. Skupina se rozhodla po prohledání celého sektoru jej cestou zpátky v rojnici ještě jednou prověřit, a když byli zhruba v polovině, přišla zpráva, že nalezený uprchlík vypověděl, že se jeho otec může nacházet v jeskyni. Skupina se tak přesunula ke Stránské skále, kde po dvojicích prohledala celou jeskyni a zde také našla jednoho uprchlíka. V prvním sektoru pracovala skupina hodinu a půl, v jeskyni pak jednotlivé dvojice po cca 10 minutách. Po ukončení cvičení jsme spolu celou akci zhodnotili - skupina Kynologie Polná se s náročnou akcí trvající téměř pět hodin poradila výborně, pracovala s vysílačkami, uměla si orientovat ve zcela neznámém terénu, poradila si s nalezeným cizincem i osobami, které se v jejich sektoru pohybovali. Doufejme, že tato forma spolupráce bude nadále pokračovat, protože nic neprověří úroveň psovodů a jejich psů víc než cvičení v neznámém terénu, s neznámým počtem hledaných cizích osob a při simulaci reálné situace. Na závěr děkujeme všem našim členům, kteří se na celé akci podíleli a v terénech ochotně hráli své role.
10 fotek, červenec 2015, 27 zobrazení, přidat komentář
Po týdnu plného sutin v Berlíně jsme našim pejskům dopřáli změnu a to víkendový výcvik hledání v ploše a záchrany z vody. Díky zázemí v kempu ATC Olšovec v Jedovnici jsme měli možnost trénovat v sobotu v rozlehlých lesích okolo Jedovnice a v neděli záchranu z vodu přímo na rybníku Olšovec.
24 fotek, 21.7.2015, 34 zobrazení, přidat komentář
Ukázka výcviku záchranných psů na dětském táboře World of life, Černá hora, 21.7.2015
Již podruhé jsme zavítali na dětský jazykový a sportovní tábor v Černé hoře. Více než šedesát dětí se tak mělo možnost podívat, jak se cvičí záchranný pes a také si vyzkoušet být hledaným.
2 fotky, 5.7.2015, 12 zobrazení, přidat komentář
V neděli 5.7. jsme v rámci Brněnských psích dnů předvedli ukázku výcviku záchranných psů a také přednášku.
30 fotek, červenec 2015, 65 zobrazení, přidat komentář
Již třetím rokem naše organizace uspořádala letní výcvikové soustředění na sutinovém trenažéru v Berlíně. Němečtí kolegové zase trenážer o něco vylepšili - vzniklo několik nových úkrytů a zprovoznili stěnu na slaňování. O soustředění byl opět velký zájem jak u našich členů tak u kolegů z jiných českých organizací. Během celého týdne se trénovalo na velké i menší sutině, díky Karlu Šplíchalovi jsme měli možnost slaňovat se psy a během týdne proběhly i troje zkoušky, kterých se zúčastnili jak účastníci soustředění tak němečtí kolegové. Zkoušky probíhaly v kategoriích plochy, sutiny, voda a stopy a posuzovali je mezinárodní rozhodčí Pavel Šabacký a druhý viceprezident IRO Detlef Kuhn (DE). Výsledky byly velmi příznivé - nesplněný limit zkoušky byl pouze jeden. Z naší organizace nastupovali Pavel Šabacký s Codym v kategorii FL B (rozhodčí Detlef Kuhn) a Liisa Nihra v kategorii T A (rozhodčí Pavel Šabacký). Soustředění bylo součástí projektu Nadace ČEZ.
3 fotky, 18.6.2015, 41 zobrazení, přidat komentář
Námětem cvičení bylo zřícení části budovy po explozy plynu v budově bývalé ubytovny v Kyjově. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Kyjova, Hodonína, Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín, z brněnské stanice Lidická se speciální technikou a také atestovaní kynologové, kteří pod sutinami hledali zavalené osoby. Mezi nimi byla i naše členka Šárka Chmelová s Chipy.
15 fotek, 12.6.2015, 53 zobrazení, přidat komentář
V pátek odpoledne 12.6.2015 patříla Kraví hora v Brně dětem, konala se zde akce plná zábavy s názvem "Co se točí v kolotoči?". Děti se mohly bavit malováním na obličej, užít si zábavu v crazy dětské kadeřnictví, vyrobit si vlastní odznáčky, překonávat lanové překážky a bavit se na mnoha dalších stanovištích. Ve čtyři hodiny odpoledne se pak všichni sešli, aby se podívali na výcvik záchranných psů. Naši členové jim v rámci projektu podpořeného nadací ČEZ a příspěvkem z MČ Židenice řekli o správnému chování se k pejskům, ukázali, jak jsou záchranní psi poslušní a nakonec i simulaci hledání ztracené osoby. Děti se do přednášky aktivně zapojovaly a ty, co odpovídaly správně, dostaly odznaky. Děti pro pejsky vyrobily na jednom ze stanovišť přáníčka, které nám na konci ukázky předaly.
15 fotek, červen 2015, 24 zobrazení, přidat komentář
Intercup Humanity, Mistrovství ČR/Int. IRO Testing Event, Spáleniště, 12.-14.6.2015

V polovině června se ve výcvikovém středisku Spáleniště konal závod záchranných psů Intercup Humanity, který byl zároveň mezinárodními zkouškami IRO a Mistrovstvím ČR. Akce probíhala v nejvyšším stupni v kategorii stop, ploch a sutin a rozhodčími byli Ch. Kranz (AT) a T. Lee (KOR). Zřejmě množství jarních akcí způsobilo velmi malou účast, v kategorii sutin bylo jen 16 závodníků, v kategorii ploch 13 závodníků a v kategorii stop 3 závodníci. Podmínky byly opravdu velmi náročné a to především kvůli tropickému počasí, což se odrazilo i v relativně nízkém bodovém hodnocení. Vítězkou ploch se opět stala úřadující Mistryně světa a Mistryně Německa Petra Grothe z Holandska, kategorii sutin Isabella Kühn z Německa a kategorii stop domácí Miloslav Čeněk. Akce se zúčastnil náš člen Pavel Šabacký s Codym. V sobotu dopoledne ve velkém parnu bez pohybu vzduchu s nálezem všech tří osob získali na speciálu 164 bodů, což byl pátý nejlepší výsledek a v rámci českých závodníků druhý nejlepší. V neděli jim bohužel na poslušnosti štěstí nepřálo a posunutí do stínu během odložení a nekoncentrovanost při náskoku na pohyblivou lávku je stála limit. Celkově tedy získal 226 bodů ve známce neuspokojivě a protože pořadatelé vyhlašovali pořadí všech závodníků, tak získal 7. místo.
10 fotek, 1.6.2015, 27 zobrazení, přidat komentář
Na den dětí jsme s pejsky dělali radost v mateřské školce Pastelky v Brně - Židenicích. Ukázali jsme jim, jak umí naši pejsci poslouchat, jak umí hledat ztracené lidi a také jak se správně chovat k pejskům, aby nedošlo k nedorozuměním a z toho plynoucím úrazům. Děti byly moc šikovné a na všechny otázky a úkoly uměly odpovědě. Všechny děti dostaly naučné omalovánky, na kterých si mohly pravidla bezpečného kamarádství s pejsky zopakovat, a ti nejlepší i odznaky. V tomto projektu nás podporuje Nadace ČEZ a MČ Židenice.
17 fotek, 3.6.2015, 23 zobrazení, přidat komentář
Ve středu 3.6.2015 naši členové stejně jako loni vytvořili stanoviště záchranných psů v rámci projektového dne s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí v Ořechově. Naštívilo nás přes 200 dětí z prvního stupně i mateřské školky. Děti se dověděli o práci záchranného psa, o důležitosti správné výchovy a bezpečnému chování se k pejskům. V rámci projektu Nadace ČEZ a MČ Židenice dostali i pracovní karty, z kterých si pravidla bezpečného kamarádství s pejsky můžou kdykoliv zopakovat.
13 fotek, květen 2015, 18 zobrazení, přidat komentář
Mistrovství Německa patří mezi prestižní závody záchranných psů, o čemž svědčí i účast a následné vítězství Mistrů světa z loňského roku. Jako každý rok byla i letos naplněna kapacita závodu již dlouho před uzávěrkou přihlášek. Závod probíhal od čtvrtku 30.4.2015, kdy proběhla registrace, trénink a losování a poté od pátku do neděle probíhaly soutěžní práce. Rozhodčími pro mistrovské kategorie byli Resi Gerritsen ve stopách, Jaroslav Sedlák v plochách, náš člen Pavel Šabacký v sutinách a Charlotte Kranz posuzovala všechny poslušnosti. Naši organizaci reprezentovala Pavla Foltynová s Brandy ve specializaci plošné vyhledávání. V ploše našly všechny tři osoby a získali 170 bodů, na poslušnosti pak 88 bodů a s celkovým počtem 258 bodů se umístily na 13. místě (ze 30 závodníků v této kategorii).
8 fotek, 27.4.2015, 17 zobrazení, přidat komentář
Ve dnech 10. až 12. 4. 2015 se poprvé v historii konaly mezinárodní atesty záchranných psů ve vyhledání ztracených osob v plochách (Mission Readiness Test) v rámci Mezinárodní záchranné organizace pro záchranné psy IRO.
Do slovinského městečka Logatec se sjelo čtrnáct psovodů ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska a Slovinska, šest posuzujících pro pachové práce, dva pro první pomoc člověku a psovi a dvoučlenný záložní tým úředníků IRO, kteří měli na starost veškerou logistiku na akci. A pochopitelně spousta pořadatelů, kteří zastávali pozice vedoucích stanovišť, figurantů, operátorů GPS, řidičů apod. V Logatci je umístěno velké středisko válečných veteránů s dostatečnou ubytovací kapacitou pro všechny jmenované, s kuchyní a prostorem pro parkování vozidel. K dispozici byly také místnosti pro předávání informací startujícím, pro testování znalostí prvních pomocí a pro zkoušku práce s GPS.
Aby psovod se svým psem uspěl, musel za čtyřicet osm hodin třikrát nasadit svého psa v terénu a najít dostatečný počet osob. Tady je nutno zdůraznit, že i když v pravidlech najdete větu o tom, že sedmdesát procent nálezů může stačit k úspěchu, v praxi tomu tak nemusí být. V součtu s ostatními chybami bylo tentokrát možno minout maximálně jednu osobu. Psovodi počet hledaných figurantů neznali, až po akci se dověděli, že mohli nalézt maximálně osm ukrytých pomocníků. Nakonec ani tento počet jednomu z nich nestačil, protože nesplnil jeden z minoritních úkolů, v jeho případě práci s GPS. MRT splnilo celkem deset psovodů se svými psy.
13 fotek, 23.4.2015, 27 zobrazení, přidat komentář
Druhý ročník námi pořádaného soutěžního cvičení záchranných psů se letos konal ve spolupráci s Kynologií Polná v Polné u JIhlavy a nesl název Polná Cup 2015. Stejně jako loni se jednalo o praktické cvičení, kde jednotlivé týmy vyhledávali osoby bez svazujících pravidel zkušebních řádů. Cílem bylo nalézt všechny osoby bez ohledu na způsob prohledávání nebo značení. Vše tedy záleželo pouze na psovodovi a jeho psu - motivace, taktika, odměny. Bývalá škrobárna byla rozdělena na tři různé terény, celkem zde bylo osm ukrytých osob. V terénech byla tma, nepříjemné kovové schody, hlasitá hudba, stříkající voda a různé jiné překážky. Soutěžního cvičení se zůčastnilo celkem jednadvacet psovodů z celé České republiky (SDH Hejnice, SIIRUS, IPRK, ZBK Královéhradeckého kraje, ZBK Ústeckého kraje, ZBK Pardubického kraje, ZBK Libereckého kraje). Pouze jediný tým našel našel všech osm ztracených osob a umístil se tak právem na prvním místě, o dalších místech již rozhodoval kromě počtu osob i počet falešných nebo nepřesných označení. Jako závodníci zúčastnili i naši dva členové Martin Falk s Garym a Ivona Hrabovská s Aggi.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron